Skuteczna ochrona towaru dzięki ubezpieczeniu usług spedycyjnych

ubezpieczenie

Z roku na rok coraz więcej zakładów produkcyjnych powierza organizację transportu towarów firmom spedycyjnym. Ich doświadczenie pozwala uniknąć wielu trudności, z których istnienia nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę. Firmy spedycyjne dbają o szereg kwestii, w tym o skuteczną ochronę ładunku. W jaki sposób ją realizują? Czy polisy ubezpieczeniowe to wystarczające zabezpieczenie?

Ubezpieczenie OC spedytora

Umiejętnie zarządzanie ryzykiem odgrywa w branży spedycyjnej niezwykle ważną rolę. Realizuje się je m.in. poprzez zakup polis ubezpieczeniowych. Odpowiednio dobrany produkt zabezpieczy przed skutkami ewentualnych szkód, które mogą pojawić się w trakcie transportu towarów. Wśród najpopularniejszych rozwiązań wymienić można m.in. OC spedytora.

Dzięki OC spedytora szkody powstałe w wyniku wadliwego wykonania lub niewykonania umowy spedycyjnej pokrywa ubezpieczyciel, a nie spedytor. To dobra forma ochrony przed takimi zdarzeniami jak kradzież, utrata lub uszkodzenie ładunku.

Każda profesjonalna firma spedycyjna powinna mieć wykupione OC spedytora. Zanim więc zdecydujesz się na usługi konkretnego podmiotu, upewnij się, czy zawarł on polisę ubezpieczeniową OC. Pamiętaj jednak, że zapewnia ona ochronę wyłącznie przed błędami i zaniechaniami firmy spedycyjnej. Jak więc można dodatkowo zabezpieczyć ładunek?

Ubezpieczenie Cargo

Kolejnym produktem ubezpieczeniowym wykorzystywanym w branży spedycyjnej jest ubezpieczenie mienia w transporcie – tzw. cargo. Odpowiednio zawarte zapewnia ochronę interesów właściciela ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, w wyniku których przewożony towar może ulec uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. Pokryje ono nawet szkody wynikające z opóźnień w dostawie. Na tym jednak nie koniec.

Ubezpieczenie cargo zabezpiecza właściciela towarów także przed tymi sytuacjami, w przypadku których spedytor lub przewoźnik nie odpowiada za powstałe szkody. Działa nawet wtedy, gdy ze względu na obowiązujące przepisy lub konwencje odszkodowanie podlega ograniczeniu kwotowo-wagowemu. W przypadku transportu drogą morską polisa cargo zawarta zgodnie z międzynarodowymi Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi pozwala pokryć koszty ratownictwa oraz koszty udziału w awarii wspólnej.

Ubezpieczenie cargo najczęściej przybiera formę dodatkowej usługi, za którą płaci właściciel ładunku. To opcja, którą warto rozważyć. Bez polisy cargo wyegzekwowanie wypłaty za szkodę może okazać się niezwykle żmudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Kiedy w szczególności warto się na nią zdecydować? Gdy:

  • wartość ładunku jest wysoka,
  • podczas transportu towar jest wielokrotnie przeładowany,
  • przewóz ładunku odbywa się różnymi środkami transportu,
  • towar dociera do klienta w kontenerze (wówczas udowodnienie winy przewoźnikowi jest trudne),
  • odpowiedzialność przewoźnika jest limitowana do pewnej kwoty, a wartość Twojego ładunku ją przewyższa,
  • chcesz uniknąć odpowiedzialności z tytułu wystąpienia awarii wspólnej.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym przeznaczone jest dla firm transportowych. Przewidziana w jego ramach ochrona najczęściej obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ładunku, powstałe od momentu przyjęcia towarów aż do ich wydania odbiorcy. Często polisa OC przewoźnika w transporcie dotyczy również szkód powstałych w wyniku rabunku, rozboju i opóźnień w dostawie.

Polisy ubezpieczeniowe to doskonałe narzędzia pozwalające na zabezpieczenie interesów zarówno firmy spedycyjnej, jak i ich klientów. Przed podpisaniem umowy każdy przedsiębiorca powinien upewnić się, czy poziom ochrony ładunku jest dla niego satysfakcjonujący. Jeśli nie, warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie lub rozszerzyć zakres proponowanej polisy. To gwarancja, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczenie pokryje wszelkie straty. Nie w każdym bowiem przypadku spedytorzy i przewoźnicy odpowiadają za poniesione szkody, o czym warto pamiętać.

Źródło: TRANSlogis – spedycja międzynarodowa

Likes:
0 0
Views:
346
Article Categories:
BiznesTechnologie

Comments are closed.