Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – kogo dotyczy? Czemu służy? Co oznacza dla przedsiębiorcy?

recyklingu odpadow opakowaniowych

Prowadzenie działalności gospodarczej obwarowane jest wieloma wymogami. Jednym z nich jest obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Kogo on dotyczy? Jakie są aktualnie obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Kogo obejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych został wprowadzony do polskiego porządku prawnego przez Ustawę z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Zgodnie z nią, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ciąży na przedsiębiorcach, którzy:

  • wprowadzają na terytorium kraju produkty albo produkty w opakowaniach w drodze importu bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; na potrzeby własne,
  • pakują towary wytworzone przez inny podmiot i wprowadzają je na rynek.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pozwala ograniczyć ilość i negatywny wpływ na środowisko substancji wykorzystywanych do produkcji opakowań. Niestety śledzenie wszystkich opakowań wypuszczanych na rynek nie zawsze jest możliwe. Dlatego ustawodawca określa poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – obowiązujące normy

Zgodnie z polskim prawem, podmiot, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, ma obowiązek do 31 grudnia każdego roku osiągnąć określony poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowiązujące w najbliższych latach minimalne poziomy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, które weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z nim, wprowadzający produkty w opakowaniach musi osiągać coraz wyższe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dla wszystkich rodzajów opakowań razem jest to:

  • w 2022 r. – 59 proc.,
  • w 2023 r. – 61 proc.,
  • w 2024 r. – 63 proc.,
  • w 2025 r. – 65 proc.,
  • w 2026 r. – 66 proc.,
  • w 2027 r. – 67 proc.,
  • w 2028 r. – 68 proc.,
  • w 2029 r. – 69 proc.

Oprócz ogólnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Rozporządzenie określa poziomy recyklingu dla opakowań wykonanych z konkretnych materiałów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, aluminium, drewna, papieru czy też szkła. Nieosiągnięcie wymaganych poziomów skutkuje naliczeniem tzw. opłaty produktowej.

Rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r.
z tworzyw sztucznych 30% 40% 45% 50% 51% 52% 53% 54%
z aluminium 51% 51% 51% 51% 53% 55% 57% 59%
z metali żelaznych 55% 60% 65% 70% 72% 74% 76% 78%
z papieru i tektury 66% 70% 73% 75% 77% 79% 81% 83%
ze szkła 62% 64% 67% 70% 71% 72% 73% 74%
z drewna 19% 21% 23% 25% 26% 27% 28% 29%
wielomateriałowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
środki niebezpieczne
pozostałe

 

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – jak obliczyć? Co uwzględnić w szacunkach?

Żeby obliczyć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, należy podzielić masę odpadów opakowaniowych (poddanych odzyskowi lub recyklingowi w tym roku) przez masę wprowadzonych do obrotu opakowań.

Co ważne, opakowania wielokrotnego użytku ujmuje się w masie wprowadzonych do obrotu opakowań tylko raz – w momencie ich pierwszego wprowadzenia na teren kraju. Oznacza to mniejsze obciążenie kosztami odzysku i recyklingu, co ma zachęcić przedsiębiorców do stosowania opakowań wielokrotnego użytku.

Ponadto od 2022 r. aby obliczyć masę odpadów opakowaniowych, trzeba odrzucić tzw. odpad balastowy. W praktyce oznacza to, że masę trzeba poddać kontroli, sortowaniu i innym czynnościom, które pozwolą usunąć z niej odpady niebędące przedmiotem dalszego recyklingu. Dopiero potem można ją ująć w szacunkach.

Nie potrafisz stwierdzić, czy dotyczy Cię obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych? Chcesz uniknąć opłaty produktowej, jednak nie wiesz, jak to zrobić? Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu konsultingu środowiskowego. Odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Źródło: Ekomeritum.pl

Likes:
0 0
Views:
542
Article Categories:
Biznes

Comments are closed.